Tutorial d’instal·lació de Home Assistant

Tutorial Home Assistant

En aquest tutorial de Home Assistant i Raspberry pi trobareu bàsicament, els primers passos per instal·lar Home Assistant i que carregui sense problemes. Més endavant, en altres publicacions explicaré més a fons cada part de Home Assistant. S’ha de tenir en compte que jo no sóc expert en la matèria, i que explico com hem funciona a mi, de la mateixa manera que hi ha gent que ho fa d’una manera diferent.

1. Tutorial Home Assistant: Actualització del sistema operatiu

En primer lloc, si no heu preparat la vostra raspberry pi us convido a visitar aques tutorial Instal·lació de Raspbian .

Tan bon punt està instal·lat el sistema, ja podem começar amb el tutorial instal·lació de Home Assistant.

En primer lloc, s’ha d’actualitzar el sistema de la raspberry amb les últimes actualitzacions, per tant, utilitzarem les següents comandes:

2. Tutorial Home Assistant: Preparació de la instal·lació

Tan bon punt ha finalitzat l’actualització del nostre sistema, procedim a instal·lar les dependencies de python que bàsicament són necessàries per tal de fer funcionar correctament el sistema Home Assistant.

Amb la següent comanda, desde terminal, realitzarem la instal·lació de python i les seves dependències.

Un cop finalitzat la instalació de les dependencies anterior, donem d’alta un usuari que serà l’encarregat de controlar el nostre servei de HomeAssistant i així tindrem controlats quins usuaris utilitzen cada servei.

Donem d’alta el directori on instalaralem HomeAssistant

Afegim una ruta virtual


3. Tutorial Home Assistant: Instal·lació de HASS

Instal·lem Home Assistant mitjançant pip

Un cop ha finalitzat l’instal·lació de Home Assistant, podem realitzar una prova per veure si funciona arranca correctament.

Per arrancar el servei de Home Assistant, utilitzarem la següent comanda:

Un cop arrancat, verifiquem que funciona, accedint a Home Assistant mitjançant el navegador web d’agun equip que tinguem a la xarxa on esta el nostre servidor de Home Assistant, de la seguent manera:

Després de verificar que funciona correctament, crearem un servei perque arranqui Home Assistant al inici, i perque poguem arrancar i aturar-lo nosaltres quan vulguem. Per posar un exemple, si hi hagues algun problema elèctric amb la companyia suministradora i la raspberry s’apagues auquest servei tornes arrancar.

A continuació instroduïm el següent texte, dins de l’arxiu home-[email protected]

Un cop guardat el document, recarreguem el dimoni

Finalment, activem el servei que hem creat, perque arranqui al inici

Comandes importants per a Home Assistant

Per acabar, us deixo aquí una serie de comandes que us poden anar bé per al dia a dia amb raspbian i Home Assistant.

Tan mateix es important localitzar els logs de Home Assistant, ja que a mí hem va anar molt bé,  per posar un exemple, localitzant facilment errors en les configuracions.

Més endavant intentaré posar més contingut relacionat amb Home Assistant i els seus sensors.

Comproveu també

actualitzar el robot STYJ02YM

Actualitzar robot STYJ02YM a la versió 3.5.3_0047

Som molts els que hem tingut problemes per actualitzar el robot STYJ02YM o més conegut …