HomeAssistant i Let’s Encrypt

Instal·lació de Let's Encrypt

Anem a configurar l’accés SSL a la nostra plataforma domotica de Home Assistant, per així fer-lo una mica més segur.

La instal·lació de SSL la farem amb Let’s Encrypt.
Per qui no sàpiga que es, Let’s Encrypt es una autoritat de certificació ( CA ) gratuita, oberta i automatitzada, que ha estat creat perque es veneficii el públic pel Grup d’Investigació de Seguretat d’Internet ( ISRG ).

Convé ressaltar que, jo vaig tenir algus problemes alhora de generar el certificat, pero us explicaré com eviar aquests problemes i fer-ho a la primera.

Abans de començar, convé destacar que, el port de Home Assistant que utilitzo es el 8123 i aquest esta obert en el nostre enrutador per tal d’accedir des de l’exterior.

Per tal de que el certificat es generi correctament, haurem d’obrir el port 80 temporalment i redireccionar-lo a la IP interna 

S’ha de tenir en copte que, no hem de redireccionar el port extern 80 al port inter 8123, perque llavors no funcionarà. El port 80 extern a l’apuntar al port 80 intern.

Instal·lació de Certbot

Anem a l’arrel dde la carpeta de l usuari i creem la carpeta per a l’instalació de certbot que es necesari per la instal·lació de Let’s Encrypt

Descarregem el bot a dins de la carpeta certbot i donem permisos al script certbot-auto

Executem el script i posem les nostres dades; correu electronic i el nostre DNS on s’asignarà el certificat.

Si tot a anat bé ens donarà dues ruetes on estan els certificats, per tal de poder-los instalar al nostre Home Assistant.

Comproveu també

actualitzar el robot STYJ02YM

Actualitzar robot STYJ02YM a la versió 3.5.3_0047

Som molts els que hem tingut problemes per actualitzar el robot STYJ02YM o més conegut …